д-р Теодора Манолова

Невролог

______________________________________


Контакти

☏ 042 644 023

✆ 0886 32 21 81

✉ info@mc-anna.com

 

д-р Теодора Стефанова Манолова - Манчева


Д-р Теодора Стефанова Манолова - Манчева е родена на 31.01.1986 г. в гр. Айтос. През 2005 г. завършва с отличен успех средното си образование в ГЧЕ Васил Левски - гр. Бургас. Висшето си медицинско образование д-р Манолова завършва в Медицински факултет, Тракийски университет Стара Загора отново с отличен успех през 2011 г. Непосредственно след завършането си постъпва като редовен докторант по невфрология в същия университет.

През 2016 г. защитава успешно дисертационния си труд на тема "Разпространение, клинични форми и профилактика на мозъчносъдови заболявания в Старозагорски регион". От 2012 г. д-р Манолова работи като лекар ординатор в клиниката по нервни болести на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора. През 2018 г. д-р Манолова придобива специалност по неврология. От месец април 2020 г. е завеждащ на клиниката по неврология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора. През същата година тя е избрана за главен асистент по неврология в Медицински факултет - Стара Загора.

Понястоящем д-р Манолова провежда практически упражнения и лекционни курсове на студенти по медицина, рехабилитация и гериатрични грижи.
Професионалните и научните интереси на д-р Манолова са насочени към мозъчносъдовите заболявания, множествена склероза, възпалителни и автоимунни заболявания на нервната система, неврорентгенология, невосонология и др. Тя е автор и съавтор на над 20 научни публикации в областта на неврологията, част от които са публикувани в чужестранни издания.
Д-р Манолова притежава сертификати за Екстракраниална и транскраниална доплерова сонография, Neurostatus (за стадиране на пациенти с болест на Паркинсон).

От 2020 г. д-р Манолова е прецедател на Лекарствената комисия за пациенти с болест на Паркинсон, епилепсия и невопатна болка към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора. В клиниката по неврология към същата болница д-р Манолова оглавява екип за провеждане на специфично лечение на остри исхемични мозъчни инсулти чрез интравенозна тромболиза.
Copyright © 2024 N. Burde All Rights Reserved. Created by mediagarant.