Неврология

doctor2.jpg
Неврология

Неврология

В неврологичния кабинет се извършват:

  • транскраниална доплерова сонография;
  • Neurostatus (за стадиране на пациенти с болест на Паркинсон)

Работно време 

Д-р Теодора Манолова 

Вторник      14.00 - 18.00 ч.
Четвъртък   9.00 -  13.00 ч.

Copyright © 2024 N. Burde All Rights Reserved. Created by mediagarant.